Τίτλος Ημερομηνία Περίοδος Τόπος
Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 26/10/1912 Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) Μακεδονία - Θράκη
Απελευθέρωση του Λαγκαδά 26/10/1912 Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) Μακεδονία - Θράκη