Τίτλος Ημερομηνία Περίοδος Τόπος
Καταγγελία του συμφώνου Βενιζέλου - Τιττόνι 10/07/1920 Βορειοηπειρωτικοί Αγώνες Ιταλία
Κατάληψη των στενών της Κρέσνας 10/07/1913 Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) Βουλγαρία
Άφιξη του ελληνικού στρατού στο Λουλέ Μπουργκάζ 10/07/1920 Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922) Τουρκία