Τίτλος Ημερομηνία Περίοδος Τόπος
Μετάπτωση της Στρατιάς Μικράς Ασίας σε κατάσταση άμυνας 25/08/1921 Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922) Τουρκία