Τίτλος Ημερομηνία Περίοδος Τόπος
Καταδρομική ενέργεια Ιερολοχιτών στη Μυτιλήνη 03/04/1944 Επιχειρήσεις Βορείου Αφρικής - Ιταλίας Νησιά Αιγαίου