Τίτλος Ημερομηνία Περίοδος Τόπος
Απόφαση της Ελλάδας για γενική αντεπίθεση 17/06/1913 Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) Μακεδονία - Θράκη
Είσοδος της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 17/06/1917 Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία (1914-1919) Στερεά Ελλάδα - Εύβοια
Νίκη του ελληνικού στρατού στο Αδραμύτιο 17/06/1920 Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922) Τουρκία