Τίτλος Ημερομηνία Περίοδος Τόπος
Κατάληψη του Αργυροκάστρου 08/12/1940 Ελληνοϊταλικός και Εληνογερμανικός Πόλεμος (1940-1941) Αλβανία
Εκτέλεση μοναχών της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου από τους Γερμανούς 08/12/1943 Κατοχή – Εθνική Αντίσταση (1941-1944) Πελοπόννησος