1ο επίπεδο αποτελεσμάτων (Υποαρχείο)
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα κατά Υποαρχείο (ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, κ.λπ.). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εμφάνισης του συνόλου των τεκμηρίων ή της μετάβασης στο 2ο επίπεδο (Σειρά) επιλέγοντας το αντίστοιχο Υποαρχείο.

2ο επίπεδο αποτελεσμάτων (Σειρά)
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα κατά Σειρά (ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, κ.λπ.). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εμφάνισης του συνόλου των τεκμηρίων ή της μετάβασης στο 3ο επίπεδο (Υποσειρά) επιλέγοντας την αντίστοιχη Σειρά.

3ο επίπεδο αποτελεσμάτων (Υποσειρά)
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα κατά Υποσειρά (ΠΕΖΙΚΟ, ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ, κ.λπ.). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εμφάνισης του συνόλου των τεκμηρίων ή της μετάβασης στο 4ο επίπεδο (Φάκελος) επιλέγοντας την αντίστοιχη Υποσειρά.

4ο επίπεδο αποτελεσμάτων (Φάκελος)
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα κατά Φάκελο (525 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ, ΙΧ ΕΠΙΛΑΡΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ, κ.λπ.). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εμφάνισης του συνόλου των τεκμηρίων ή της μετάβασης στο 5ο επίπεδο (Υποφάκελος) επιλέγοντας τον αντίστοιχο Φάκελο.

5ο επίπεδο αποτελεσμάτων (Υποφάκελος)
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα κατά Υποφάκελο (ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΧΑΡΤΕΣ, ΔΙΑΤΑΓΕΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, κ.λπ.). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εμφάνισης του συνόλου των τεκμηρίων ή της μετάβασης στο 6ο επίπεδο (Τεκμήρια) επιλέγοντας τον αντίστοιχο Υποφάκελο.

6ο επίπεδο αποτελεσμάτων (Τεκμήρια)
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα κατά Τεκμήριο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εμφάνισης των μεταδεδομένων κάθε τεκμηρίου επιλέγοντας το τεκμήριο που επιθυμεί.

7ο επίπεδο αποτελεσμάτων (Μεταδεδομένα)
Εμφανίζονται τα μεταδεδομένα του επιλεγμένου τεκμηρίου και η εικόνα ή οι εικόνες που το συνοδεύουν (image).

8ο επίπεδο αποτελεσμάτων (Image)
Εμφανίζεται η εικόνα του επιλεγμένου τεκμηρίου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής ενεργειών όπως εκτύπωση, μεγέθυνση, κ.λπ.. Διευκρινίζεται, ότι η πρόσβαση σε αυτό το επίπεδο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του τεκμηρίου στο διαδίκτυο. Η διαθεσιμότητα αναφέρεται στη δυνατότητα εμφάνισης του ψηφιοποιημένου τεκμηρίου σε οποιοδήποτε ανώνυμο χρήστη λόγω περιορισμών και δεσμεύσεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, που δεν επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε τεκμήριο (Προσωπικά δεδομένα, διαβαθμισμένο υλικό, κ.λπ.).